khuyen-mai
khuyen-mai

Tạo má lúm đồng tiền

Tạo má lúm đồng tiền

Tạo má lúm đồng tiền đẹp tự nhiên

TẠO MÁ LÚM ĐỒNG TIỀN LÀ GÌ? Má lúm đồng tiền được hình thành tự nhiên khi có 1 điểm khuyết trên hệ thống cơ má và da bị sẽ lúng xuống mỗi khi bạn vận động cơ mặt như nói, cười… Phương pháp tạo má lúm đồng tiền ngày nay cũng ứng dụng nguyên...